२०७८-१२-१८ साना सिंचाई कार्यक्रम संचालन गर्ने सम्बन्धमा

1 April, 2022

संलग्न सूचनामा मध्यपहाडी आठ जिल्लाहरुः पाँचथर, ईलाम, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, संखुवासभा, खोटाङ र ओखलढुङ्गाका साठी स्थानीय तहहरुमा संचालन हुने भनिएकोमा उदयपुर हुनुपर्नेमा संखुवासभा हुनगएकोले त्रुटी सच्याइएको जानकारी गराईन्छ ।