प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

13 October, 2079

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.