खानेपानी, सिंचाइ तथा उर्जा मन्त्रालय

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको संघीय संरचनाको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा प्रदेशस्तरको खानेपानी, सिंचाई, उर्जा, विद्युत, जल उत्पन्न प्रकोप (नदी तथा पहिरो) व्यवस्थापनसम्वन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, नीति, कानुन, मापदण्ड, गुरुयोजना, योजना तथा आयोजना निर्माण, कार्यान्वयन, सञ्चालन, मर्मत संभार, समन्वय

नविन राज सिंह
नविन राज सिंह
प्रदेश सचिव

मा. राम कुमार राई

मिति सम्झौता नं. सूचना / प्रेस विज्ञप्ति डाउनलोड अवस्था
22 Jul, 2022 WRIDD-PANCHTHAR/Goods/NCB-01/2079-80 Invitation for bids
18 Apr, 2022 2079-01-5 2079-01-5 Supply & delivery of tubular steel electric pole, copper wound distribution of outdoor transformer and ACSR conductor
8 Apr, 2022 Catalogue-shopping-4WD-hardtop-jeep-20781225 मिति २०७८-१२-२५ क्याटलग सपिङ विधिबाट सवारीसाधन खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना

सुधारिएको विधुतीय चुल्हो सम्बन्धी बोलपत्र आव्हान

25 September, 2022

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, पाँचथरको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

31 May, 2079

जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन ताप्लेजुङ्गको बोलपत्र संशोधन सम्बन्धी सूचना

27 May, 2079
क्र.सं. मिति सूचना / प्रेस विज्ञप्ति शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी
Update Coming Soon

प्रदेश नं. १ प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६

6 months ago

प्रदेश सिंचाई ऐन २०७५

6 months ago

मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुको सम्पर्क नम्बर

4 months ago