क्र.सं. तस्बिर पुरा नाम पद महाशाखा/शाखाहरु हाम्रो सम्पर्क इमेल
1 नविन राज सिंह प्रदेश सचिव ९८५१०४६०६१ nrsinghdoed@gmail.com
2 रमेश प्रसाद पौडेल (उपसचिव (प्रा.) नवौं तह) प्रवक्ता 9852086110 mowsiep1@gmail.com
3 गुलाव चौधरी इन्जिनियर आठौं ९८१०५१०५३० gulabchay100@gmail.com
4 सुभाष चन्द्र सुमन शाखा अधिकृत Administration 9851199654 subhashrjb@gmail.com
5 राम खेलोन चौधरी शाखा अधिकृत सातौं ९८५२०३३०८१ ram1kheloun@gmail.com
6 राजेन्द्र कुमार माझी सूचना अधिकारी 9852034949 mowsiep1@gmail.com
7 राजेन्द्र कुमार माझी इन्जिनियर सातौं ९८५२०३४९४९ rkmajhi2035@gmail.com
8 कौशल कुन्दन लाभ इन्जिनियर सातौ खानेपानी तथा सरसफाई महाशाखा 9852069213 erkaushallabh@gmail.com
9 सचिन खतिवडा सहायक पाचौ ९८५२०५२२२५ sachin.brt16@gmail.com
10 गणेश वहादुर कार्की निजि सचिव खरिदार ९८४२८४९०२९ karkeeganeshcircle@gmail.com
11 दिव्या कोइराला सह-लेखापाल ९८४२२३०८८७ dibyakoirala66@gmail.com
12 कमल प्रसाद ठाकुर कम्प्यूटर अपरेटर ९८४२२२६६१६ ujjawal449@gmail.com
13 टेक वहादुर वस्नेत कार्यालय सहयोगी ९८०७०३४४५२ --
14 निलम कुमारी ठाकुर कार्यालय सहयोगी ९८०८३४१९६५ ---
15 टुनु थापा हलुका सवारी चालक ९८१४१४८६३६ --
16 हेम नारायण चौधरी हलुका सवारी चालक ९८४२०८७०२९ --
17 कमल राजवंशी हलुका सवारी चालक ९८०७२६०४०५ --