मिति सम्झौता नं. सूचना / प्रेस विज्ञप्ति शीर्षक डाउनलोड अवस्था
22 Jul, 2022 WRIDD-PANCHTHAR/Goods/NCB-01/2079-80 Invitation for bids
18 Apr, 2022 2079-01-5 2079-01-5 Supply & delivery of tubular steel electric pole, copper wound distribution of outdoor transformer and ACSR conductor
8 Apr, 2022 Catalogue-shopping-4WD-hardtop-jeep-20781225 मिति २०७८-१२-२५ क्याटलग सपिङ विधिबाट सवारीसाधन खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना
.